Skip to content

Recht op correctie & inzage

Spijt van het delen van jouw persoonlijke gegevens?

Dat kan gebeuren. Weet dat Zij van de WEBSITES altijd zorgvuldig en discreet met jouw gegevens omgaat.
Dat verwacht Zij van de WEBSITES nl. ook van anderen.
Maar je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Zij van de WEBSITES.

En je hebt vanzelfsprekend het recht ‘vergeten te worden’.
Dit betekent dat Zij van de WEBSITES al jouw gegevens moet verwijderen.
Op voorwaarde dat dat niet strijdig is met de wettelijke verplichtingen van Zij van de WEBSITES natuurlijk.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van jouw persoonlijke gegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je inzenden via zij@zijvandewebsites.nl.
Daarna ontvang je z.s.m. een reactie op je verzoek.

 

April 2019

error: Content is protected !!

No cookies, no glory! Ook deze website gebruikt Cookies om deze website goed te laten functioneren. Deze website laadt in eerste instantie alleen de functionele en dus noodzakelijke cookies in. Daardoor werkt de website goed. Zij van de WEBSITES heeft de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd, en kan deze plaatsen zonder toestemming. Wil je een optimaal werkende website, inclusief video, foto's en social media berichten? Klik dan op de button "Accepteer de cookies".