Privacy

Zij van de WEBSITES (hierna: ZVDW) vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy kan je contact opnemen met zij@zijvandewebsites.nl. Wanneer jouw gegevens worden verwerkt buiten Europa zal ik er zorg voor dragen de privacy goed te waarborgen met jouw land van herkomst.

Wie ben ik?
ZVDW is een eenmanszaak, gevestigd te (2811 ND) Reeuwijk aan de Twaalfmorgen 28. ZVDW is een handelsnaam van Anja Hepkema Office Support. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67339115. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Welke gegevens gebruik ik?
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de inloggegevens van de systemen waarin jij mij wilt laten werken. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens 7 jaar.

Om jouw aanvraag te beheren zal ik jouw naam, factuuradres en e-mail tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Ik kan gebruik maken van een portfolio op mijn website en mijn social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin jouw naam en beeldmateriaal. Jij hebt hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven. Ik bewaar deze foto’s onbeperkt in mijn archief, totdat jij een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK-nummer, btw-nummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

Ik vind het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor mijn CRM-systeem sla ik dan ook jouw naam, gebruikersnaam, e-mail, locatie, profielfoto, browser en telefoonnummer op. Jij hebt hier toestemming voor gegeven door een overeenkomst met mij aan te gaan. Ik zal deze gegevens na 7 jaar verwijderen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, dan zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten toevoegen in het klantenbestand en tot 7 jaar na afhandeling bewaren.

ZVDW heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Jij hebt hier je expliciete toestemming voor gegeven. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken, te optimaliseren en t.b.v. remarketing gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics, een Facebook pixel en een LinkedIn Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google, Facebook en LinkedIn gebonden.

Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, eventueel bedrijfsnaam en inhoud van jouw bericht. En wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om jouw naam, e-mail en telefoonnummer. Met het plaatsen van jouw bericht of het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over mijn diensten bewaar ik tot jij een verzoek doet tot verwijdering en kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond.

Tot slot kun jij reacties onder mijn berichten en artikelen achter laten. Met de plaatsing van jouw reactie ontvang ik jouw naam, gebruikersnaam en de inhoud van je bericht. Ik bewaar deze gegevens totdat jij jouw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik enkele gegevens over jou als persoon verwerk waar ik inzicht toe heb via mijn klanten, om te helpen met hun bedrijfsvoering. Ik verstrek een verwerkersovereenkomst aan mijn opdrachtgevers waarin ik vermeld hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig.

Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

 1. Inzage:
  Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij ZVDW om jouw gegevens in te zien.
 2. Wijziging:
  Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
 3. Bezwaar:
  Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van ZVDW, kun jij bezwaar maken.
 4. Gegevensoverdracht:
  Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
 5. Intrekking:
  Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar zij@zijvandewebsites.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Wie ontvangen jouw gegevens?
ZVDW zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Slotbepalingen
Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar zij@zijvandewebsites.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

April 2022