Recht op correctie

Vanzelfsprekend heb je altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Zij van de WEBSITES.

 

En tot slot heb je ook het recht "vergeten te worden". Dit houdt in dat Zij van de WEBSITES al jouw gegevens moet verwijderen, op voorwaarde dat dat niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen van Zij van de WEBSITES.

 

Je kunt een verzoek tot het inzien, het corrigeren, het verwijderen of het overdragen van jouw persoonsgegevens alsook een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens aanvragen via zij@zijvandewebsites.nl. Zij van de WEBSITES zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

 

Lees ook het Privacybeleid van Zij van de WEBSITES.

 

Mei 2020