Algemene voorwaarden

Afspraken tot het bouwen of aanpassen van jouw website komen altijd tot stand o.b.v. een offerte.
Daarin worden ook altijd de overeengekomen tarieven, de werkafspraken en de tijdsplanning vastgelegd. Zo is het voor ons allebei helder wat we hebben afgesproken en wat er over en weer verwacht kan worden.

De offerte krijg je voorafgaand aan de start van de bouw of de aanpassingen van jouw website toegezonden.
De algemene voorwaarden van Zij van de WEBSITES zijn altijd onderdeel van de offerte en worden tegelijk met de offerte aan jou ter beschikking gesteld, zodat jij tijdig kennis kan nemen van de inhoud van de algemene voorwaarden.

Een opdracht voor het bouwen of aanpassen van jouw website start pas nadat jij de offerte voor akkoord ondertekend hebt geretourneerd. Met het accorderen van de offerte ga je ook akkoord met de inhoud van de algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden van Zij van de WEBSITES kunnen op aanvraag ter inzage worden toegezonden.